Červenec 2013

Existuje vůbec tolik lásky...?

17. července 2013 v 23:41 | Shagua de Sanguinis |  - Myšlenník
Existuje tak moc lásky, co dokáže naplnit srdce po okraj?
Existuje tolik krásy, že dokáže zalepit praskliny na povrchu?
Existuje tolik lásky, co vyhladí popálenou kůži?
Existuje tolik lásky, že jsi to jediné na co myslím?
Existuje tolik lásky, kolik je hladových srdcí zavěšených na stromě života?
Existuje tolik lásky, kolik chemických vzorců?
Existuje tolik lásky, že umíráš každou sekundou odloučení?
Existuje tolik lásky, že na ni myslím i pár let po její smrti?
Existuje tolik lásky, že chci běžet a nikdy se nezastavit dokud nepřepadnu za horizont?
Existuje tolik lásky, že narodit se v jiném vesmíru a realitě stejně patřím k tobě?
Existuje tolik lásky- kolik je světa slov?

Doufám, že tolik lásky existuje, protože pak by bylo možné všechno. Pak by bylo možné i to o čem se mi zdává. Dovedeš si představit vůbec tolik lásky?